Фирмата „ЕлНетПро” ЕООД извършва ПРОЕКТАНТСКА дейност и изграждане до ключ на ФОТОВОЛТАИЧНИ електроцентрали

Ние Проектираме и Изграждаме до ключ  PV централи. Извършваме цялата процедура до „Строително разрешение”, Договор за присъединяване с електроразпределителното дружество / НЕК и узаконяване на съоръженията. Доставяме необходимото оборудване и изграждаме PV централи.

PV модули

Инвертори
Метална конструкция
Присъединяване към електрическата мрежа
Икономически разчети
ElNetPro LTD 2007