Фирмата ЕлНетПро ЕООД проектира, доставя и изгражда вятърни електроцентрали

ЕлНетПро ЕООД служи като дистрибутор на малки вятърни турбини, които могат да бъдат използвани в селски къщи на отдалечени места. Вятърните турбини варира от 2.5kW до 30kW

Ние доставяме и големи вятърни турбини от 30kW 3.5MW за изграждане на големи вятърни паркове.

ElNetPro LTD 2007