Фирмата „ЕлНетПро” ЕООД извършва ПРОЕКТАНТСКА дейност в областта на електроенергетиката, строителството и промишлеността. Тя разполага с квалифицирани и лицензирани кадри, които имат богат опит в областта на ел. проектирането.

Проектиране на Подстанции и Ел. уредби

Проектиране на Електропроводни линии

Проектиране на Автоматика и Телемеханика за Енергийната система

Проектиране на ел. частите за Архитектурата и Строителството

ElNetPro LTD 2007