Фирмата „ЕлНетПро” ЕООД ПРОЕКТИРА цялостни решения за автоматизация на Електроенергетиката и Промишлеността

SCADA - цялостни решения за наблюдение и управление в реално време

Система за управление на сградите ( BMS ) - компютърно-базиранa система за контрол, инсталирана в сградата, който контролира и следи за механични и електрически съоръжения на сградата като: вентилация, осветление, климатизация, електричество, пожароизвестителни системи, системи за сигурност и др.

Релейна защита

Комуникация

Комуникацията се извършва със следните физически интерфейси:

Използват се за комуникацията следните физически среди:

За обмен на данни с IED могат да се използват следните комуникационни протоколи:

За обмен на данни с прилежащи обекти и Командни Станции, разположени на по-високо системно ниво, могат да се използват следните протоколи:

Дистанционно Видео наблюдение

ElNetPro LTD 2007