Фирмата „ЕлНетПро” ЕООД ПРОЕКТИРА нови въздушни и кабелни електропроводни линии до 400 kV, както и отклонения на вече съществуващи.

Проектиране на въздушни електропроводни линии НН, СН и ВН.

Проектиране на въздушни и кабелни отклонения.

Проектиране на кабелни електропроводни линии НН, СН и ВН.

ElNetPro LTD 2007